Header Ads

Hiển thị các bài đăng có nhãn cong-nghe-han. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cong-nghe-han. Hiển thị tất cả bài đăng

Công nghệ hàn vảy

21:14
Hàn vảy  là phương pháp nối các chi tiết kim loại hoặc hợp kim ở trạng thái rắn nhờ một kim loại trung gian gọi là vảy hàn (kim loại có nhi...Đọc tiếp

Hàn 6G là gì?

21:03
Vị trí  hàn 6G  là tư thế hàn khó, đòi hỏi người học phải thành thạo các kỹ năng, vị trí hàn thép tấm từ 1G-4G và kỹ năng kỹ thuật hàn ống t...Đọc tiếp
Được tạo bởi Blogger.