Header Ads

Hiển thị các bài đăng có nhãn ky-thuat-han-dien. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ky-thuat-han-dien. Hiển thị tất cả bài đăng

Hàn dưới nước

20:58
Hàn dưới nước  là phương pháp hàn hồ quang điện đặc biệt được tiến hành dưới nước. Que hàn có hai lớp thuốc bọc: 1 lớp bên trong có tính năn...Đọc tiếp
Được tạo bởi Blogger.